Wemmel's Got Talent 2016

Wemmel's Got Talent 2016: Opbrengst en Besteding

Op zaterdag 17 december 2016 organiseerde Warm Wemmel in GC De Zandloper Wemmel's Got Talent, een avond waarop tientallen Wemmelaars hun artistieke talenten toonden op het podium.

De avond werd een groot succes.

Uit de gemeente (en verre omstreken) kwamen zo'n 650 bezoekers af op het evenement, dat ook in de (sociale) media ruime aandacht kreeg.

Samen met onze Lantaarnactie bij de Wemmelse handelaars, de sponsoring, de giften en de steun van verenigingen bracht de Wemmel's got talent-avond ook een netto-winstbedrag van liefst 10.004,93 euro op.

Deze som besteedt Warm Wemmel zorgvuldig aan projecten die zich inzetten voor de bestrijding van kinderarmoede in onze gemeente:

  • 3.000 euro gaat naar de deelname van kansarme Wemmelse kinderen aan een zeevakantie met Nederlandstalig taalbad, die wordt georganiseerd door Kanak vzw. De toeleiding van de kinderen gebeurt via het OCMW. Er is ook een samenwerking met Wemmelse scholen, Rap op stap-kantoor Wemmel en Vakantieparticipatie Steunpunt van Vlaanderen.

  • 2.500 euro gaat in samenspraak met het OCMW en het Platform ter bestrijding van Kinderarmoede in Wemmel naar professionele huiswerkbegeleiding voor kinderen uit de Wemmelse basisscholen (in het Nederlands en in het Frans)

  • 1.500 euro gaat naar het opzetten van een taalatelier Frans voor nieuwkomers.

  • 500 euro gaat naar de deelname van kansarme kinderen aan speelpleinwerking 3sje in Wemmel

1.500 euro blijft voorlopig gereserveerd voor nog een ander project met kinderen dat zich in de nabije toekomst kan aandienen.

1.000 euro houden we als reserve om een eigen financiële inbreng te kunnen garanderen bij de aanvraag van projecttoelagen, en als startmiddelen voor de opzet van nieuwe evenementen waarmee we opnieuw sommen kunnen genereren voor goede doelen.

logo OCMW Wemmel

Speelplein 3sje

logo Kanak