NL - ACTIVITEITEN

Warm Wemmel organiseert activititeiten die Wemmelaars samenbrengen. Enkele voorbeelden zijn Wemmel's Got Talent en de after work drink 'Bar ChâtO', Wij zijn ook actief op gemeentelijke en publiek initiatieven als de Zeepkistenrace, de Grote Prijs van Wemmel, de Jaarmarkt, Parking W... We stimuleren straatfeesten, onderzoeken de mogelijkheid om samen duurzame initiatieven op poten te zetten (publieke moestuinen, verdeling van biologische groenten en fruit,...), enz.

FR - ACTIVITÉS


Warm Wemmel organise des activités qui rassemblent les Wemmelois. Nous sommes également actifs dans le cadre d'initiatives communales et publiques telles que la course de caisses à savon, le Grand Prix de Wemmel, la foire annuelle, Parking W... Nous encourageons les fêtes de rue, étudions la possibilité de mettre en place ensemble des initiatives durables (potagers publics, distribution de fruits et légumes biologiques,...), etc.

EN - ACTIVITIES


Warm Wemmel organises activities that bring  citizens of Wemmel together. Some examples are Wemmel's Got Talent and the after work drink 'Bar ChâtO'. We are also active in municipal and public initiatives such as the soapbox race, the Grand Prix of Wemmel, the annual fair, Parking W... We encourage street parties, explore the possibility of setting up sustainable initiatives together (public kitchen gardens, distribution of organic fruit and vegetables,...), etc.

Wemmel's Got Talent


NL - Van 2016 tot 2019 organiseerden we jaarlijks in GC de Zandloper een artistieke benefietavond. Wemmelaars konden er hun talenten tonen aan het talrijk opgekomen publiek. De opbrengst van deze avonden ging naar organisaties die zich inzetten voor de strijd tegen kinderarmoede in onze gemeente.

FR -
De 2016 à 2019, nous avons organisé chaque année une soirée artistique de bienfaisance au GC de Zandloper. Là, les Wemmelaars ont pu montrer leurs talents au public venu nombreux. Les bénéfices de ces soirées ont été reversés à des organisations qui luttent contre la pauvreté infantile dans notre commune.


EN - From 2016 to 2019, we organised every year an artistic benefit evening at GC de Zandloper. There, Wemmelaars could showcase their talents to the packed audience. Proceeds from these evenings went to organisations working to fight child poverty in our town.

Bar ChâtO


NL - Bar ChâtO is een after work drink voor alle Wemmelaars. We organiseren die een paar keer per jaar. Dat doen we meestal aan het kasteel, maar soms duikt onze bar ook op andere plaatsen in onze gemeente op.


FR - Le Bar ChâtO est un drink après le travail pour tous les Wemmelois. Nous l'organisons quelques fois par an. Généralement ces drinks ont lieu au château, mais il arrive aussi que notre bar soit installé dans d'autres endroits de notre commune.


EN - Bar ChâtO is an after work drink for all citizens of Wemmel. We organise them a couple of times a year. They are usually held at the castle, but sometimes our bar pops up at other places in our municipality.

Materiaal uitlenen


NL - Warm Wemmel heeft ruim 500 herbruikbare drinkbekers en twee feesttenten van 4X6 meter. Warm Wemmel stelt dit materiaal met veel plezier gratis beschikbaar voor andere positieve Wemmelse initiatieven die er op een duurzame manier gebruik van willen maken. Heb je interesse en wil je de voorwaarden kennen? Neem dan contact op.

FR -
Warm Wemmel dispose de 500 gobelets réutilisables et de deux tentes de fête de 4X6 mètres. Warm Wemmel met gratuitement ce matériel à la disposition d’autres initiatives wemmeloises positives, qui veulent en faire un usage responsable. Etes-vous intéressé et voulez-vous en connaître les conditions ? Contactez-nous!


EN - Warm Wemmel was able to acquire 500 reusable cups and two 4 x 6 meter party tents. Warm Wemmel lends this material to other positive Wemmel initiatives that want to make responsible use of it. Are you interested and do you want to know the conditions? Contact us!